Kontakt

Sprzedaż, zakupy, logistyka, decyzyjność:

Paweł Górnik

telefon, whatsApp, weChat, viber: +48 603 429 603

office@plastic-trader.com & gornikpawel1@gmail.com

godziny pracy 6-18

DYREKTOR HANDLOWY:

Bartłomiej Szpek

telefon: +48 609 208 001

bartek.szpek@plastic-trader.com

Administracja:

Jolanta Górnik

telefon, whatsApp +48 723 888 301

e-mail: fu.jolanta.gornik@gmail.com

godziny pracy 7-14

Jadwiga Dąbrowska

telefon,whatsApp +48 723 888 302

e-mail: fu.jolanta.gornik@gmail.com

godziny pracy 7-15

PLASTIC - TRADER

jest nazwą handlową, marką, jednym z projektów spółki i stanowi własność firmy Import Export Hurt Spedycja J.J. Sp. z o.o.

Dane firmy:

Import Export Hurt Spedycja J.J. Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 20; 43-450 Ustroń


NIP: 5482317659

REGON: 072691979

Numer KRS: 0000139139

Numer rejestrowy: 000005057

Numer fax:

(33) 854 26 53 

Magazyn główny:

Plastic-Trader

Import Export Hurt Spedycja J.J. Sp. z o.o.

ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn

Godziny pracy magazynu: 7-15


Adres do korespondencji:

Import Export Hurt Spedycja J.J. Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 20; 43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się treścią klauzuli informacyjnej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Import Export Hurt Spedycja „J.J." sp. z o.o, ul. Akacjowa 20, 43-450 Ustroń,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania korespondencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jak usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w tematyce korespondencji.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania roszczeń cywilno – prawnych.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością kontynuowania dialogu.